top of page

Türkçe yayınlar
 

Kitap bölümü: Siyaset, Sağlık Politikaları ve Sağlık Bakım Sistemleri: Pandemiyle Etkin Mücadelenin Belirleyenlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme (2021)

 

Rehber: Belediyeler için afet durumlarında sosyal ve ekonomik destek programı geliştirme seçenekleri rehberi (2021)

Görüş: Pandemide İstanbul'da çalışanların deneyimleri ışığında sosyal politikayı düşünmek (2021) (Ayşe Buğra ile birlikte)

Makale: Kamu politikalarına davranışsal yaklaşım ve Türkiye'ye yansımaları (2020) (Cemre Canbazer ile birlikte)

Rapor: Pandemi öncesinde ve sırasında Türkiye’de cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri izleme raporu (2020)

Rapor: COVID-19 Salgınında İstanbul'da Çalışan Deneyimleri (2020) (Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın önsözü ve Anıl Gürbüztürk, Cemre Canbazer, Ekin Ekici, Oğuzhan Hışıl, Püren Aktaş, Remziye Gül Aslan, Simla Serim, Tuğba Zeynep Şen ve Zeynep Kesici ile birlikte)

Kitap bölümü: Türkiye’de Sosyal Politika Alanının Dönüşümü (2018) (Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile birlikte)

Kitap bölümü: Sosyal Politika ve Yaşlanma (2018)

Kitap bölümü: Eşitliğin Farklılıklarla Bağdaşabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme (2018)

Kitap bölümü: Kapsayıcı Yurttaşlığın İzinde: Türkiye’de LGBT+ Kişilerin Yaşlanmaya İlişkin Kaygıları ve Bu Kaygıların Kurumsal Kökenleri (2018) (Dr. İpek Göçmen ile birlikte)

Makale: Türkiye’de Cinsel Sağlık Politikaları ve Haklar (2018)

Makale: Türkiye’de Kamu Sağlık Harcamalarının Tarihsel Seyri: Betimleyici Bir Değerlendirme (2017) (Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile birlikte)

Makale: Türkiye’de Engellilere Yönelik Kamu Harcamalarının On Yıllık Seyri (2017) (Prof. Dr. Nurhan Yentürk ile birlikte)

Kitap bölümü: Engellilerin Eğitime Erişiminde Kamusal Sosyal Destek Programlarının Önemi (2015)

Kitap: Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu? (2014) (Burcu Oy ile birlikte)

​Rapor bölümü: Devlet Korumasında Büyüyen Genç Kadınlar, Cinsiyetlendirilmiş Sosyal Politikalar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: "Yani Bir Kızın Ayakta Durması Gerçekten Zor!"

Kitap: Gençlerin Güçlendirilmesine Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuz (2014) (Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve Yörük Kurtaran ile birlikte)

Kitap bölümü: Tarihsel Gelişimi ve Güncel İkilemleriyle Türkiye'de Engellilik ve Sosyal Politikalar (2014)

Kitap bölümü: Engellilik Üzerinden Eşitliği Yeniden Hayal Etmek: Bütünsel ve İlişkisel bir Eşitlik Anlayışına Doğru (2014)

Makale: Herkes için Sağlık: LGBT Bireylerin Esenliğini Hedefleyen Sağlık Hizmetlerine Doğru (2014) (Dr. İpek Göçmen ve Cansu Atlay ile)

Kitap bölümü: Engelliler ve Siyasal Katılım (2013) (Dr. Gülçin Coşkun, Dr. Tolga Demiryol ve Dr. Eylem Akdeniz ile birlikte)

Kitap bölümü: Engelliler ve İstihdam (2013) (Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar ile birlikte)

Kitap: Türkiye'de Eşitsizlikler (2012) (Doç. Dr. Ayşen Candaş, Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar ve Sevda Günseli ile birlikte, Prof. Dr. Ayşe Buğra danışmanlığında)

 

Rapor: İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler (2012)
 

Makale: Sınıf ve Vatandaşlık Ekseninde Türkiye’de Sosyal Yardımı Yeniden Düşünmek (2009) (Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar ile birlikte)

İngilizce yayınlar​

 

Makale: No common ground? Public knowledge about welfare spending in Turkey and its social divisions (2021)

Makale: Rethinking Universal Health Coverage: A qualitative study of patient organisation perspectives on the Turkish health-care system (2021)

Makale: A rights-based critique of the Turkish mental healthcare reform: deinstitutionalisation without independent living? (2020)

Makale: The making of a global medical tourism destination: from state-supported privatisation to state entrepreneurialism in healthcare in Turkey (Early view)

Makale: Exploring patient experiences of the internal market for healthcare provision in Turkey: publicness under pressure (Early view)

Makale: A contextual policy analysis of the cash programme in a humanitarian setting: The case of the Emergency Social Safety Net (Early view)

Makale: Challenges to a rights-based approach in sexual health policy: a comparative study of Turkey and England (2020) (Early view)

Makale: An examination of disability and employment policy in Turkey through the perspectives of disability non-governmental organisations and policy-makers (2019)

Makale: The emerging welfare mix for Syrian refugees in Turkey: the interplay between humanitarian assistance programmes and the Turkish welfare system (2019)

Değerlendirme: Unequal Turkey under construction (2018)

Makale: Introduction: social policies and social inequalities in contemporary Turkey (2018)

 

Kitap: The Politics of Healthcare Reform in Turkey (2017)

Makale: Youth welfare policy in Turkey in comparative perspective: a case of ‘denied youth citizenship' (2017)

Makale: Exploring perceived discrimination among LGBT individuals in Turkey in education, employment, and healthcare: results of an online survey (2017) (Dr. İpek Göçmen ile birlikte)

Rapor: Regional Human Development Report: The Case Study of Income and Social Inequalities in Turkey (Prof. Dr. Ayşe Buğra, Dr. Alpkan Birelma, Dr. Burçak Gürsoy, Yasemin Taşkın, Zeynep Berra Dodurka, Başak Akkan ve Dr. İpek Göçmen ile birlikte)

Makale: Denied citizens of Turkey: experiences of discrimination among LGBT individuals in employment, housing and healthcare

(2016) (Dr. İpek Göçmen ile birlikte)

Makale: Changing origins of inequalities in access to healthcare services in Turkey: from occupational status to income (2013)

Kitap değerlendirmesi: Shared Responsibility, Shared Risk: Government, Markets and Social Policy in the Twenty-First Century (2013)

Kitap: The Political Economy of Disability in Turkey: Disability and Social Policy Reform in Turkey (2011)

​Kitap değerlendirmesi: NGOs and the Millennium Development Goals: Citizen Action to Reduce Poverty (2008)

bottom of page